Der er 14 dages returret på varerne, regnet fra den dag de modtages eller fra den dag du modtager ordrebekræftelsen, hvis du modtager denne efter varerne. Hvis du vælger at fortryde et køb, skal du blot returnere varen i samme stand og mængde som du modtog den. Fortrydelse kan også ske ved at nægte modtagelse af varen eller ved at aflevere varen personligt i Finanza. Når varen er modtaget retur og godkendt, refunderes købsprisen til din konto indenfor få dage. Husk at medsende kto. oplysninger. Omkostninger til returnering skal du selv afholde.
Fortrydelsesretten forudsætter, at varen returneres i væsentlig samme stand og mængde, som da du fik den. Opdateret 260915.